Home / Thủ thuật tin học / Ẩn tiêu đề widget Người theo dõi trên Blogger

Ẩn tiêu đề widget Người theo dõi trên Blogger

Nếu bạn để ý trên một widget Người theo dõi đối với Blogger thì có sự trùng lặp cụm từ Người theo dõi (Follower) đến 2 lần, ở phần tiêu đề và phần thân widget.

Khi bạn thêm widget Người theo dõi mặc dù phần tiêu đề bạn để trống nhưng khi mở blog của bạn thì Blogger vẫn mặc định hiển thị tiêu đề “Người theo dõi”. Điều này khác với các widget thông thường khác, nếu để trống phần tiêu đề thì vẫn không hiển thị khi mở blog.
Để khắc phục điều này, bạn có thể sử dụng thủ thuật ẩn tiêu đề widget. Chỉ cần đặt đoạn code dưới đây trước dòng ]]> là xong.

.widget h2 {
display:none;
visibility:hidden;
}

Tuy nhiên thủ thuật này có một điểm yếu là nó sẽ ẩn tất cả các tiêu đề widget trên blog của bạn, và có thể ẩn luôn một số tiêu đề bài viết nào đó (do ảnh hưởng đến thẻ h2).
Như vậy thủ thuật tối ưu nhất là ẩn tiêu đề của một widget riêng biệt nào đó mà thôi. Lấy ví dụ với một widget có id là HTML5, bạn chỉ cần đặt đoạn code bên dưới nằm ở phía sau dòng ]]>.

Từ cách trên có thể tùy biến ẩn tiêu đề của widget Người theo dõi. Nếu tìm trong Template thì bạn sẽ thấy rằng id của widget Người theo dõi thường có dạng Followers1.

Vậy bạn cần sử dụng đoạn code sau:

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me 0975526551 Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Check Also

Download youtube

download youtube online and convert free Khi xem một clip online trên youtube, bạn rất …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!