Home / Thủ thuật tin học / Tạo đọc thêm tự động cho bài viết của bạn

Tạo đọc thêm tự động cho bài viết của bạn


Tạo tóm tắt một phần bài viết của bạn với hình ảnh minh hoạ
Đây là chức năng tự động tạo đọc tiếp với hình thu nhỏ, bạn chỉ cần thiết lập mã HTML như sau.

Sao lưu giao diện blog của bạn trước khi thực hiện!

Làm theo các bước sau:
1. Vào “Giao diện” click “Chỉnh sửa HTML”
2. Đánh dấu chọn vào “Expand Widget Templates”
3. Tìm mã này

Sau đó thay bằng đoạn mã sauRead more


Lưu lại và chạy thử blog của bạn

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me 0975526551 Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Check Also

Download youtube

download youtube online and convert free Khi xem một clip online trên youtube, bạn rất …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!