Home / Tổng hợp / Danh ngôn anh việt

Danh ngôn anh việt

danh ngon song nguFamous saying
In this life we cannot do great things. We can only do small things with great love.
Trong đời này, chúng ta không thể làm những điều vĩ đại ,mà chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé, điều giản dị với con tim vĩ đại.
Mother Teresa
You may be deceived if you trust too much, but you will live in torment if you do not trust enough.
Bạn có thể bị lừa nếu bạn quá tin tưởng, nhưng bạn sẽ sống trong đau khổ nếu không đủ niềm tin.
Frank Crane
If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.

Nếu những việc làm của bạn truyền cảm hứng cho những người khác mơ mộng hơn, học hỏi nhiều hơn, làm nhiều hơn và trở nên tốt hơn, bạn là một người lãnh đạo.
John Quincy Adams

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me 0975526551 Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Check Also

add domain cho hosting đăng ký tại openship

Trong bài viết hướng dẫn tạo cloud hosting các bạn đã tạo được một host …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!