Home / Quà tặng cuộc sống / Người bạn tốt

Người bạn tốt

Đây là những gì mà một người bạn tốt sẽ làm

Khi bạn khóc …

…tôi sẽ khóc cùng với bạn

Khi bạn cười …

…Tôi cũng sẽ cười với bạn

Và khi bạn ra đi ..đi thật xa …tới một phương trời nào đó . Tôi sẽ …sẽ cảm thấy ..cảm thấy


Thật hạnh phúc …Ha Ha Ha ..nó đi rồi . Thế là mình khỏi phải trả 100000đ mình đã mượn nó .Hahahahhha...

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me 0975526551 Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Check Also

Danh ngôn hay nhất!!!

“Sắt không dùng đến sẽ gỉ, nước không chảy sẽ thối hoặc đóng băng. Còn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!