Home / Quà tặng cuộc sống / Người bạn tốt

Người bạn tốt

Đây là những gì mà một người bạn tốt sẽ làm

Khi bạn khóc …

…tôi sẽ khóc cùng với bạn

Khi bạn cười …

…Tôi cũng sẽ cười với bạn

Và khi bạn ra đi ..đi thật xa …tới một phương trời nào đó . Tôi sẽ …sẽ cảm thấy ..cảm thấy


Thật hạnh phúc …Ha Ha Ha ..nó đi rồi . Thế là mình khỏi phải trả 100000đ mình đã mượn nó .Hahahahhha...

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me 0975526551 Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Check Also

Danh ngôn hay nhất!!!

“Sắt không dùng đến sẽ gỉ, nước không chảy sẽ thối hoặc đóng băng. Còn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!