Người bạn tốt

Đây là những gì mà một người bạn tốt sẽ làm

Khi bạn khóc …

…tôi sẽ khóc cùng với bạn

Khi bạn cười …

…Tôi cũng sẽ cười với bạn

Và khi bạn ra đi ..đi thật xa …tới một phương trời nào đó . Tôi sẽ …sẽ cảm thấy ..cảm thấy


Thật hạnh phúc …Ha Ha Ha ..nó đi rồi . Thế là mình khỏi phải trả 100000đ mình đã mượn nó .Hahahahhha...

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me
0975526551
Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Speak Your Mind

*