Home / Tổng hợp / SMS love

SMS love

ym love
Đá có thể làm vỡ 1 cáj cốc, 1 câu nój đủ để làm vỡ 1 tráj tim, 1 giây đủ để yêu 1 aj đó , và 1 sự hiểu lầm đủ để làm tan vỡ tình bạn, tình bạn là chiếc cầu vồng để nốj 2 trái tim, 7 màu của cầu vòng đạj diện cho 7 chữ F – R – I – E – N – D – S

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me 0975526551 Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Check Also

add domain cho hosting đăng ký tại openship

Trong bài viết hướng dẫn tạo cloud hosting các bạn đã tạo được một host …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!