SMS love

ym love
Đá có thể làm vỡ 1 cáj cốc, 1 câu nój đủ để làm vỡ 1 tráj tim, 1 giây đủ để yêu 1 aj đó , và 1 sự hiểu lầm đủ để làm tan vỡ tình bạn, tình bạn là chiếc cầu vồng để nốj 2 trái tim, 7 màu của cầu vòng đạj diện cho 7 chữ F – R – I – E – N – D – S

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me
0975526551
Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Speak Your Mind

*