Home / Kiếm tiền trên mạng / Cách chia sẻ doanh thu quảng cáo với các đồng tác giả trên Blogger

Cách chia sẻ doanh thu quảng cáo với các đồng tác giả trên Blogger

Hoàn toàn có thể chia sẻ thu nhập từ quảng cáo đối với các Blog có nhiều tác giả, số thu nhập này rất rõ ràng và hoàn toàn không lẫn lộn dựa trên nguyên tắc hưởng theo công sức.
adsenseTrước đây sẽ rất khó khăn trong chuyện phân chia thu nhập cho các thành viên cùng viết bài chung trong một Blog, nhưng giờ đây dựa trên cơ sở thủ thuật, chúng ta tùy biến code để chỉ cho phép widget quảng cáo hiển thị ở từng bài viết tương ứng với từng tác giả.
Như vậy mỗi tác giả có mã code quảng cáo riêng và sẽ chỉ hiển thị trên bài viết của tác giả đó.
Cách thức thực hiện như sau:
1> Truy cập vào Blogger > Layout > Edit HTML > Click và ô checkbox “Expand Widget templates”
2> Tìm (Ctrl-F) đoạn mã:

3> Chèn đoạn mã sau:Chèn đoạn code quảng cáo của (tác giả 1) vào đây


Chèn đoạn code quảng cáo của (tác giả 2) vào đây


Chèn đoạn code quảng cáo của (tác giả 3) vào đây

Chèn phía trên để quảng cáo hiển thị phía trên bài viết.
Phía dưới
để quảng cáo hiển thị phía dưới bài viết.
Tùy thuộc vào từng vị trí đặt để chèn code chia sẻ thu nhập quảng cáo tương ứng.
Nếu có nhiều hơn 3 tác giả, bạn có thể thêm tiếp đoạn mã tượng tự:


Chèn đoạn code quảng cáo của (xyz_tác giả 4) vào đây

CHúc các bạn kiếm thật nhiều tiền

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me 0975526551 Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Check Also

kiếm tiền từ khảo sát trực tuyến

Minh thân mời bạn đăng ký thành viên tại VinaResearch – Website nghiên cứu thị …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!