Home / Downloads / Tiện ích bài viết liên quan dạng sổ dọc

Tiện ích bài viết liên quan dạng sổ dọc

Cách tạo phần bài viết liên quan dạng menu sổ dọc xuống, hay còn gọi dạng dropdown. Thực ra đây cũng chỉ là bản cải tiến từ bản related post v2.0 của Anhvo mà thôi. Hiện tại mình đã test ở trang blog của mình, và thấy chạy cũng ổn. Nhưng không biết chạy trên blog khác thì như thế nào, việc này chắc để ai muốn test thủ thuật này kiểm tra thôi.
Hình ảnh minh họa :
meo blogger
Và sau đây là các bước thực hiện :
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Nhấp chọn mở rộng mẫu tiện ích
4. Tìm đến đọan code này :

5. Chèn đọan code bên dưới vào sau dòng code vừa tìm được:


,

– Chú ý đọan code CSS này :

#related-newest-fd select {
max-width: 350px;
}
#related-older-fd select {
max-width: 350px;
}

– Trong trường hợp tiêu đề bài viết quá dài, nó sẽ làm thẻ select kéo dãn ra và vượt khỏi vùng hiển thị của blog. Chính vì thế dòng code trên để thiết lập độ rộng tối đa cho thẻ select
thu thuat blogger
6. Tiếp tục chèn đọan code bên dưới vào trước dòng codeAbout Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me 0975526551 Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Check Also

Download youtube

download youtube online and convert free Khi xem một clip online trên youtube, bạn rất …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!