Home / Tổng hợp / BLogger hỗ trợ giao diện blog trên thiết bị di động

BLogger hỗ trợ giao diện blog trên thiết bị di động


Người sử dụng blogger nay đã được hỗ trợ template blog cho di động, Mọi người vào kích hoạt dịch vụ free nay nhé. Nhanh còn chậm hết đó.
Tại vì nó vẫn chỉ là bản beta thôi mà.
Từ bảng điều khiển chọn Setting

Chọn mục email and mobile

Đánh dấu chọn và kết thúc bằng save

Chúc các bạn thành công

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me 0975526551 Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Check Also

add domain cho hosting đăng ký tại openship

Trong bài viết hướng dẫn tạo cloud hosting các bạn đã tạo được một host …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!