Hướng dẫn sử dụng teamviewer

Hướng dẫn teamviewer cho người mới bắt đầu

Đầu tiên bạn vào trang web www.teamviewer.com
Sau khi cài đặt xong gửi cho Minh Your ID and Password
Mình sẽ hỗ trợ qua mạng

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me
0975526551
Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Speak Your Mind

*