Home / Tổng hợp / cách vào trang facebook

cách vào trang facebook

Hiện tại các mạng đua nhau chặn Facebook.
Mị* chặn thì chặn ảnh hưởng gì đến post của ae đâu, post tự động lên fb mà có cần gì đăng nhập. Nhưng mấy em gà không thể vô nhà được nên cũng ấm ức
Nay đem thuốc lên đây cho gà rừng và gà nhà cùng vào Fb vè vè nhé

cách vào trang facebook bằng phần mềm

cách vào trang facebook
phần mềm vào facebook

Ngoài cách vào bằng phần mềm bị giới hạn về tốc độ do kết nối trung gian tại nước ngoài, các bạn có thể sửa file host trong win down để vào tại mạng việt nam

cách vào trang facebook bằng sửa file host

Vào theo đường dẫn
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Sau đó tìm file hosts, mở bằng chương trình notepad chèn thêm đoạn này xuống dưới

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Đó là những cách vào trang facebook đơn giản mà dễ thực hiện. Bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách vào trang facebook bằng dùng proxy hay dùng vpn. Mình sẽ tiếp tục cập nhật trong bài viết khác

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me 0975526551 Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Check Also

add domain cho hosting đăng ký tại openship

Trong bài viết hướng dẫn tạo cloud hosting các bạn đã tạo được một host …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!