affiliate_link

Một số từ vựng cần biết trong phần thi GMAT

addition:phép cộng (add) perimeter:chu vi angle:góc polygon:hình đa giác area:diện tích positive:dương arithmetic mean:Trung bình toán học prime number:số nguyên tố average:trung bình probability:xác suất axe:trục, toạ độ perpendicular:vuông góc, trực giao bisector:phân giác, đường phân đôi quadrangle:tứ giác (quadrangular, adj) common factor:thừa số chung radical:căn số constant:hằng số, không …

Read More »

socks update 18/12/12

188.227.180.85:1080 ≈ Socks ver. 5 United Kingdom (GB) 89.133.129.15:9821 ≈ Socks ver. 4/5 Hungary (HU) , Budapest 193.12.47.20:10823 ≈ Socks ver. 4/5 Sweden (SE) 37.204.28.162:7460 ≈ Socks ver. 4/5 Russian Federation (RU) , Moscow City 199.231.189.136:1080 ≈ Socks ver. 5 United States (US) , New Jersey 37.204.28.162:5466 ≈ Socks ver. …

Read More »

DANH SÁCH EMAIL Free

Email marketing ngày càng được ưa chuộng. Đây là tài nguyên quan trọng  và đầy tiềm năng cho sự thành công của một chiến dịch tiếp thị bằng email marketing. Việc sử dụng những địa chỉ này thật phức tạp do tỷ lệ email chết nhiều và bạn có thể …

Read More »

socks free new

109.191.17.92:1080 ≈ Socks ver. 4 RU Russian Federation (RU) , Chelyabinsk 206.72.198.104:1080 ≈ Socks ver. 4 US United States (US) , New Jersey 116.226.213.7:1080 ≈ Socks ver. 4/5 CN China (CN) , Shanghai 188.95.51.205:80 ≈ Socks ver. 4 NL Netherlands (NL) 202.70.34.18:80 ≈ Socks ver. 4 MN Mongolia (MN) , …

Read More »

update sock free

103.2.147.18:1080  ≈  Socks ver. 4   ID Indonesia (ID) 60.208.56.19:1080  ≈  Socks ver. 4   CN China (CN) , Shandong 117.102.116.252:1080  ≈  Socks ver. 4   ID Indonesia (ID) , Jakarta Raya 202.70.34.18:80  ≈  Socks ver. 4   MN Mongolia (MN) , Ulaanbaatar 92.50.133.26:1081  ≈  Socks ver. 5   RU Russian Federation (RU) , Bashkortostan …

Read More »

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!