nguyenminh

 

Cách xoá bộ nhớ đệm của trình duyệt

xoa bo nho dem cua trinh duyet

Cách xoá bộ nhớ đệm của trình duyệt

Microsoft Internet Explorer
Để tìm phiên bản trong Internet Explorer, hãy nhấp vào “Help”, sau đó nhấp vào “About Internet Explorer.” Nếu bạn không thấy trình đơn “Help”, hãy nhấn vào nút “Alt” để hiển thị các trình đơn.* Bộ nhớ cache. Trước hết, hãy thử xoá bộ nhớ cache của trình duyệt cho phiên bản bạn đang sử dụng:Internet Explorer 7.x.
Nhấp vào trình đơn Tools. Nếu bạn không thấy trình đơn, hãy nhấn nút Alt trên bàn phím để hiển thị các trình đơn.
Chọn Delete Browsing History.
Nhấp vào nút Delete files.
Nhấp vào nút Yes trong cửa sổ xác nhận.
Nhấp vào nút Close.Lưu ý: Có thể mất vài phút để xoá lịch sử bộ nhớ cache.Internet Explorer 6.x
Nhấp vào trình đơn Tools.
Chọn Internet Options.
Nhấp vào tab General.
Nhấp vào nút Delete Files.
Nhấp vào nút OK trong cửa sổ xác nhận.
Nhấp vào nút OK để đóng cửa sổ ‘Internet Options’.Lưu ý: Có thể mất vài phút để xoá lịch sử bộ nhớ cache.* Cookie. Nếu việc xoá bộ nhớ cache vẫn không giải quyết được vấn đề, tiếp theo có thể bạn phải xoá cookie của trình duyệt.Chú ý! Mặc dù xoá cookie của trình duyệt có thể giải quyết được vấn đề, nhưng đồng thời cũng sẽ xoá những cài đặt đã lưu cho các trang web mà bạn đã truy cập trước đó.Internet Explorer 7.x
Nhấp vào trình đơn Tools. Nếu bạn không thấy trình đơn, hãy nhấn nút Alt trên bàn phím để hiển thị các trình đơn.
Nhấp vào nút Delete cookies.
Nhấp vào nút Yes trong cửa sổ xác nhận.
Nhấp vào nút Close.Internet Explorer 6.x
Nhấp vào trình đơn Tools.
Chọn Internet Options.
Nhấp vào tab General.
Nhấp vào nút Delete Cookies.
Nhấp vào nút OK trong cửa sổ xác nhận.
Nhấp vào nút OK để đóng cửa sổ ‘Internet Options’.
Mozilla Firefox: Trên Windows, hãy nhấp vào “Help”, sau đó nhấp vào “About Mozilla Firefox.” Trên Max OS X, hãy nhấp vào “Firefox,” sau đó nhấp vào “About Mozilla Firefox.”* Bộ nhớ cache. Trước tiên, hãy thử xoá bộ nhớ cache của trình duyệt cho phiên bản bạn đang sử dụng:Firefox 3.x dành cho Windows
Nhấp vào trình đơn Tools.
Chọn Clear Private Data.
Chọn hộp kiểm ‘Cache’.
Nhấp vào nút ‘Clear Private Data Now’.Firefox 3.x dành cho Mac OS X
Nhấp vào trình đơn Firefox.
Chọn Preferences.
Chọn Advanced.
Nhấp vào tab Network.
Trong phần ‘Offline Storage’, nhấp vào Clear Now.
Nhấp vào nút OK.Firefox 2.x dành cho Windows
Nhấp vào trình đơn Tools.
Chọn Options.
Chọn Advanced.
Nhấp vào tab Network.
Trong phần ‘Cache’, nhấp vào Clear Now.
Nhấp vào OK.Firefox 2.x dành cho Mac OS X
Nhấp vào trình đơn Firefox.
Chọn Preferences.
Chọn Advanced.
Nhấp vào tab Network.
Trong phần ‘Cache’, nhấp vào Clear Now.
Nhấp vào OK.* Cookie. Nếu việc xoá bộ nhớ cache vẫn không giải quyết được vấn đề, tiếp theo có thể bạn phải xoá cookie của trình duyệt.Chú ý! Mặc dù việc xoá cookie của trình duyệt có thể giải quyết được vấn đề này, nhưng đồng thời cũng sẽ xoá những cài đặt đã lưu cho các trang web mà bạn đã truy cập trước đó.Firefox 3.x dành cho Windows
Trong Firefox, nhấp vào trình đơn Tools.
Nhấp vào Options.
Nhấp vào Privacy.
Trong phần Cookies, nhấp vào Show Cookies.
Trong hộp thoại Cookie, nhấp vào Remove All Cookies.
Nhấp vào OK để đóng hộp thoại Cookie.
Nhấp vào OK để đóng Options.Firefox 3.x dành cho Mac OS X
Nhấp vào trình đơn Firefox.
Nhấp vào Preferences.
Nhấp vào Privacy.
Trong phần Cookie, nhấp vào Show Cookies.
Trong hộp thoại Cookie, nhấp vào Remove All Cookies.
Nhấp vào OK để đóng hộp thoại Cookie.
Nhấp vào OK để đóng Preferences.Firefox 2.x dành cho Windows
Trong Firefox, nhấp vào trình đơn Tools.
Nhấp vào Options.
Nhấp vào Privacy.
Trong phần Cookie, nhấp vào Show Cookies.
Trong hộp thoại Cookie, nhấp vào Remove All Cookies.
Nhấp vào OK để đóng hộp thoại Cookie.
Nhấp vào OK để đóng Options.Firefox 2.x dành cho Mac OS X
Nhấp vào trình đơn Firefox.
Nhấp vào Preferences.
Nhấp vào Privacy.
Trong phần Cookie, nhấp vào Show Cookies.
Trong hộp thoại Cookie, nhấp vào Remove All Cookies.
Nhấp vào OK để đóng hộp thoại Cookie.
Nhấp vào OK để đóng Preferences
.
Apple Safari: Để tìm phiên bản trong Safari: Trên Mac OS X, hãy nhấp vào “Safari,” sau đó nhấp vào “About Safari.” Trên Windows, hãy nhấp vào “Help,” sau đó nhấp vào “About Safari.”* Bộ nhớ cache. Trước tiên, hãy thử xoá bộ nhớ cache của trình duyệt cho phiên bản bạn đang sử dụng:Safari 3.x dành cho Mac OS X
Nhấp vào trình đơn Safari.
Chọn Empty Cache.
Nhấp vào Empty.Safari 3.x dành cho Windows
Nhấp vào trình đơn Edit.
Chọn Empty Cache.
Nhấp vào Empty.*Cookie. Nếu việc xoá bộ nhớ cache vẫn không giải quyết được vấn đề, tiếp theo có thể bạn phải xoá cookie của trình duyệt.Chú ý! Mặc dù việc xoá cookie của trình duyệt có thể giảiquyết được vấn đề này, nhưng đồng thời cũng sẽ xoá những cài đặt đã lưucho các trang web mà bạn đã truy cập trước đó.Safari 3.x dành cho Mac OS X
Nhấp vào trình đơn Edit.
Nhấp vào Preferences.
Nhấp vào Security.
Nhấp vào Show Cookies.
Nhấp vào Remove All.
Nhấp vào Done.
Đóng hộp thoại ‘Preferences’.Safari 3.x dành cho Windows
Nhấp vào trình đơn Safari.
Chọn Preferences.
Nhấp vào Security.
Nhấp vào Show Cookies.
Nhấp vào Remove All.
Nhấp vào Done để đóng danh sách cookie.
Đóng hộp thoại ‘Preferences’
.
Opera: Để tìm phiên bản trong Opera: Trên Windows, hãy nhấp vào “Help,” sau đó nhấp vào “About Opera.” Trên Max OS X, hãy nhấp vào “Opera,” sau đó nhấp vào “About Opera.” * Bộ nhớ cache. Trước tiên, hãy thử xoá bộ nhớ cache của trình duyệt cho phiên bản bạn đang sử dụng:Opera 9.x dành cho Windows
Tron
g Opera, nhấp vào trình đơn Tools.
Nhấp vào Preferences.
Chọn tab Advanced.
Trong cột bên trái, nhấp vào History.
Trong phần Disk cache, nhấp vào Empty Now.
Nhấp vào OK để đóng Preferences.Opera 9.x dành cho Mac OS X
Trong Opera, nhấp vào trình đơn Opera.
Nhấp vào Preferences.
Nhấp vào tab Advanced.
Trong cột bên trái, nhấp vào History.
Trong phần Disk cache, nhấp vào Empty Now.
Nhấp vào OK để đóng Preferences.*Cookie. Nếu việc xoá bộ nhớ cache vẫn không giải quyết được vấn đề, tiếp theo có thể bạn phải xoá cookie của trình duyệt.Chú ý! Mặc dù việc xoá cookie của trình duyệt có thể giảiquyết được vấn đề này, nhưng đồng thời cũng sẽ xoá những cài đặt đã lưucho các trang web mà bạn đã truy cập trước đó.Opera 9.x dành cho Windows
Trong Opera, nhấp vào trình đơn Tools.
Nhấp vào Delete Private Data.
Nhấp vào Detailed Options.
Hãy chọn Delete all Cookies.
Bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ tuỳ chọn Private Data nào khác mà bạn không muốn xoá.
Nhấp vào Delete.Opera 9.x dành cho Mac OS X
Trong Opera, nhấp vào trình đơn Opera.
Nhấp vào Delete Private Data.
Nhấp vào Detailed Options.
Hãy chọn Delete all Cookies.
Bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ tuỳ chọn Private Data nào khác mà bạn không muốn xoá.
Nhấp vào Delete.
Google Chrome:
Hướng dẫn dành cho Windows và Linux
Nhấp vào trình đơn Công cụ .
Chọn Tuỳ chọn.
Nhấp vào tab Nâng cao.
Nhấp vào Xoá dữ liệu duyệt.
Chọn hộp kiểm cho loại thông tin bạn muốn xoá.
Sử dụng trình đơn “Xoá dữ liệu trong giai đoạn này” để chọn lượng dữ liệu mà bạn muốn xoá.
Nhấp vào Xoá Dữ liệu Duyệt web
Hướng dẫn dành cho Mac
Chọn Chrome > Xoá Dữ liệu Duyệt web trên thanh trình đơn.
Chọn hộp kiểm cho loại thông tin bạn muốn xoá.
Sử dụng trình đơn “Xoá dữ liệu trong giai đoạn này” để chọn lượng dữ liệu mà bạn muốn xoá.
Nhấp vào Xoá Dữ liệu Duyệt.
0 Comments for "Cách xoá bộ nhớ đệm của trình duyệt"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *