nguyenminh

 

Tạo đọc thêm tự động cho bài viết của bạn


Tạo tóm tắt một phần bài viết của bạn với hình ảnh minh hoạ
Đây là chức năng tự động tạo đọc tiếp với hình thu nhỏ, bạn chỉ cần thiết lập mã HTML như sau.

Sao lưu giao diện blog của bạn trước khi thực hiện!

Làm theo các bước sau:
1. Vào “Giao diện” click “Chỉnh sửa HTML”
2. Đánh dấu chọn vào “Expand Widget Templates”
3. Tìm mã này

Sau đó thay bằng đoạn mã sauRead more


Lưu lại và chạy thử blog của bạn

0 Comments for "Tạo đọc thêm tự động cho bài viết của bạn"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *