nguyenminh

 

Phát minh vĩ đại của VIệt Nam trước thế giới hội nhập

Việt Nam không thèm chế tạo hàng nhái… ha ha ha! Bởi Việt Nam có những fat minh thần kỳ làm kinh ngạc thế giới, một vài trong số đó, mời bạn chiêm ngưỡng

Và đây nữa..pó tay

Cũng cần phải pát minh ra luật mới

Fanny Bank Funny Farting Coin Drop Bank

Categorised in: Tổng hợp

0 Comments for "Phát minh vĩ đại của VIệt Nam trước thế giới hội nhập"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *