nguyenminh

 

Tạo menu dạng cây thư mục vào blog

►Bây giờ bắt đầu cài đặt:
1. Đăng nhập blog
2. Vào Bố Cục (Layout)
3. Vào chỉnh sửa Code HTML (Edit HTML)
4. Chèn đọan code CSS để tạo menu cây thư mục

0 Comments for "Tạo menu dạng cây thư mục vào blog"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *