nguyenminh

Chia sẻ doanh thu AdSense là gì?

Việc chia sẻ doanh thu như google công bố có lẽ sẽ anh hưởng nhiều đến thu nhập của cac blogger̉
Để hiển thị quảng cáo với AdSense cho nội dung, nhà xuất bản nhận 68% số tiền Google thu được từ các nhà quảng cáo. Đối với AdSense cho tìm kiếm, nhà xuất bản nhận 51% số tiền thu được từ các nhà quảng cáo. Các phần trăm này là nhất quán, bất kể vị trí địa lý của nhà xuất bản và không được tính trung bình giữa các nhà xuất bản theo bất kỳ cách nào. Chúng tôi không tiết lộ chia sẻ doanh thu đối với các sản phẩm khác của AdSense; chia sẻ doanh thu sẽ khác nhau đối với các sản phẩm khác do chi phí phát triển và hỗ trợ những sản phẩm này khác nhau.

Chúng tôi tin rằng chia sẻ doanh thu của chúng tôi cực kỳ cạnh tranh. Tuy nhiên, chỉ chia sẻ doanh thu có thể gây hiểu lầm, do đó chúng tôi khuyên bạn nên tập trung vào tổng doanh thu đã tạo cho trang web của mình. Ví dụ: nếu quảng cáo Google trên trang web của bạn tạo ra 100 đô la, với chia sẻ doanh thu của chúng tôi là 68% thì bạn sẽ nhận được 68 đô la thông qua AdSense. Một mạng quảng cáo khác có thể cung cấp 80% chia sẻ doanh thu, nhưng chỉ thu 50 đô la từ nhà quảng cáo, do đó bạn sẽ nhận được 40 đô la.

Với số lượng lớn các nhà quảng cáo cạnh tranh để xuất hiện trên các trang web AdSense, hệ thống của chúng tôi sẽ đảm bảo bạn kiếm được nhiều nhất có thể cho mọi hiển thị quảng cáo bạn nhận được.

Categorised in: Kiếm tiền trên mạng

0 Comments for "Chia sẻ doanh thu AdSense là gì?"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *