nguyenminh

Chuyển tiếng việt thành tiếng anh cho filename

<?php$file_name = $_FILES[‘image’][‘name’];$file_name = preg_replace(“/[^a-zA-Z0-9\/_|+ .-]/”, ”, $file_name);$file_name = str_replace( ” “, “”, $file_name);$file_name = strtolower($file_name);$file_name = md5($_SESSION[‘username’].”|”.time()).$file_name; $text =’chúc giáng sinh vui vẻ’;$url = preg_replace(“/(ä|à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)/”, ‘a’, $url);$url = str_replace(“ç”, “c”, $url);$url = preg_replace(“/(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)/”, ‘e’, $url);$url = preg_replace(“/(ì|í|î|ị|ỉ|ĩ)/”, ‘i’, $url);$url = preg_replace(“/(ö|ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)/”, ‘o’, $url);$url = preg_replace(“/(ü|ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)/”, ‘u’, $url);$url = preg_replace(“/(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)/”, ‘y’, $url);$url = preg_replace(“/(đ)/”, ‘d’, […]

đọc tiếp

Free HMA PRO VPN LICENSE

Expires On = 7/3/2021 12:00:00 AM | License Keys = [B7MA48-G2494J-5FC5DS] Expires On = 9/7/2021 6:52:02 PM | License Keys = [YDRZ3W-YRFDSJ-43U6LW] Expires On = 6/28/2021 12:00:00 AM | License Keys = [LHXH7N-KLM4Z2-5FL52S] Expires On = 11/15/2021 1:14:14 AM | License Keys = [DXHFG9-EJGZ9J-42U6VE, DXHFG9-EJGZ9J-42U6VE] Expires On = 8/25/2021 5:06:56 PM | License Keys = […]

đọc tiếp

session in php

//check ton tai seseon$a = session_id();if(empty($a)) session_start();echo “SID: “.SID.”session_id(): “.session_id().”COOKIE: “.$_COOKIE[“PHPSESSID”].’‘; //xoa sesion$session_id_to_destroy = ‘rkc’;session_id($session_id_to_destroy);session_start();session_destroy();session_commit();

đọc tiếp

RamNode giảm giá tăng RAM gấp đôi

RamNode là một trong số những nhà cung cấp VPS giá rẻ với chất lượng cực kỳ ổn định. Thời gian uptime liên tục có thể đạt tới mấy năm liền mà không phải reboot lần nào nha. Lần thay đổi này đánh dấu một cột mốc quan trọng với RamNode, nâng cao chất lượng […]

đọc tiếp

free vps linux

free vps linux for new member Theo thông tin nhận được qua email từ sever digitalocean. Tất cả thành viên đăng ký mới sẽ nhận được 10$ miễn phí và chỉ đăng ký qua link giới thiệu từ bạn bè mới có được khuyến mại này. Nếu bạn muốn nhận free vps linux. Hãy ghé […]

đọc tiếp

Phần mềm tìm kiếm địa chỉ email

Trả lời bạn Vân – số …797 về việc sử dụng phần mềm tìm kiếm địa chỉ email đối với khác hàng mục tiêu Phần mềm tìm kiếm chỉ email mà mình đang sử dụng là Atomic Email Hunter có hiệu quả tốt với danh sách khác hàng mục tiêu. Để sử dụng tìm kiếm […]

đọc tiếp

add domain cho hosting đăng ký tại openship

Trong bài viết hướng dẫn tạo cloud hosting các bạn đã tạo được một host free. Bài này hướng dẫn các bạn cách add domain cho hosting đăng ký tại openship Đăng nhập vào trang quản lý hosting, chọn applications chọn app hosting, chú ý đến mục ALIASES Nhấn Set one now Trang quản lý […]

đọc tiếp