Home / Tổng hợp / Phát minh vĩ đại của VIệt Nam trước thế giới hội nhập

Phát minh vĩ đại của VIệt Nam trước thế giới hội nhập

Việt Nam không thèm chế tạo hàng nhái… ha ha ha! Bởi Việt Nam có những fat minh thần kỳ làm kinh ngạc thế giới, một vài trong số đó, mời bạn chiêm ngưỡng

Và đây nữa..pó tay

Cũng cần phải pát minh ra luật mới

Fanny Bank Funny Farting Coin Drop Bank

About Nguyen Minh

admin@nguyenminh.me 0975526551 Dân cntt (chăn nuôi trồng trọt)

Check Also

add domain cho hosting đăng ký tại openship

Trong bài viết hướng dẫn tạo cloud hosting các bạn đã tạo được một host …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
You have Successfully Subscribed!