nguyenminh

Những chữ cái triết lý

Những chữ cái triết lý A! Active and ambitious! Anh hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời anh. Điđơrốt Ai không có mục đích thì không thể thấy niềm vui trong trong bất kỳ công việc gì. Cần nhớ chúng ta tồn tại để làm gì […]

đọc tiếp